Izbor najlepših radova članova udruženja Vizantija, koji su izlagani u 2020

Katalog članova duštva Vizantija, čije je radove izabrao žiri, a koji su izlagali u 2020 godini na trdicionalnim izložbama društva Vizantija.

Ovde možete preuzeti KATALOG.

Slovo o Milutinu u Moskvi

Milutinov atelje u Lajkovcu

Video snimci: