Svetosavski bal u Parizu

Svetosavski bal

Svetosavski bal i Dani svetosavlja u Parizu održavaju se od 25. do 30. januara 2018.

"To je autorska manifestacija prof. Petra Gojkovića, predsednika Odbora za kulturu Saveza Srba Francuske i svi koji žele da učestvuju ili prisustvuju mogu se obratiti isključivo njemu, koji je i selektor programa. Moja uloga bi bila u pozdravnom govoru na balu i postavci eventualne izložbe, ukoliko se potencijalni učesnici sa prof. Gojkovićem dogovore o vremenu i mestu održavanja" kaže Milutin Ranković.  Sve informacije o putu, smeštaju i detaljima programa isključivo se mogu dobiti kod Petra Gojkovića.

Milutinov atelje u Lajkovcu

Video snimci: